Perales Flores, . L. J. D., Verde-Star, . D. M. J., Viveros Valdéz, D. J. E. ., Barrón-González, D. M. P. ., Garza-Padrón, D. R. A., Aguirre Arzola, D. V. E., & Rodriguez Garza, D. R. G. . (2022). Actividad antioxidante, tóxica y antimicrobiana de Rosmarinus officinalis, Ruta graveolens y Juglans regia contra Helicobacter pylori. Biotecnia, 25(1), 88–93. https://doi.org/10.18633/biotecnia.v25i1.1773