Enríquez-Espinoza, T. L. (2015) «PERKINSUS MARINUS EN CRASSOSTREA GIGAS Y CHIONE FLUCTIFRAGA DE BAHÍA DE KINO, SONORA, MÉXICO/ Perkinsus marinus IN Crassostrea gigas AND Chione fluctifraga FROM KINO BAY, SONORA, MEXICO», Biotecnia, 17(1), pp. 10–13. doi: 10.18633/bt.v17i1.6.