Wong Corral, Francisco J., et al. «ACEITE DE Ricinus Communis (L.) PARA EL CONTROL DE Rhyzopertha Dominica (F.) EN TRIGO Triticum Aestivum (L.) ALMACENADO». Biotecnia, vol. 19, septiembre de 2017, pp. 23-26, doi:10.18633/biotecnia.v19i0.411.