Hayano-Kanashiro, Corina, Universidad de Sonora, México